Зарахування до 1 класу

Список дітей, рекомендованих для зарахування до 1-х класів на 2022-2023 н.р.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВСТУПУ В 1-Й КЛАС У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Наказ Департаменту освіти та науки міста Києва "Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2022 році"

При організації прийому до 1-их класів заклад загальної середньої освіти керується такими нормативними документами:

• Конституція України,

• Конвенція про права дитини,

• Закон України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017 (стаття 18),

Наказ МОН України від 16.04.2018 № 367 "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти",

Статут школи

Наказ про прийом дітей до 1 класу міста Києва

У 2022/2023 навчальному році спеціалізована школа 47 здійснює набір 3-х перших класів (по 30 учнів).

Класи працюватимуть за Типовою освітньою програмою Р. Б. Шияна

До уваги батьків майбутніх першокласників!

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти

вул. Брановицького Ігоря (колишня Перспективна) - 3

вул. В. Тютюнника (колишня А. Барбюса) - 53

вул. Глазунова 2/4, 3, 4/47, 13

вул. Єжи Гедройця (колишня Тверська) - 2, 6

вул. Іоанна Павла ІІ (колишня П. Лумумби) - 6/1, 7, 9, 10к.1, 10к. 2, 10к. 3, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 23/35

вул. М.Раєвського - 23-А, 25, 28, 34

вул. Саперне Поле - 3, 5, 5-А, 9-А, 12, 14/55, 26, 26-А, 28, 45

вул. Чигоріна - 4, 4-А, 16, 17, 23, 49, 55, 59, 59-А, 61,61-А

Тверський тупик - 6/8, 7, 7-Б, 7-В, 9, 10

Провулок Новопечерський - 5


Освітня карта Києва

Правила прийому до 1 класу

 1. До 1-го класу закладу загальної середньої освіти зараховуються діти, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

 2. Прийом дітей до 1 класу закладу загальної середньої освіти здійснюється на безконкурсній основі.

 3. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування школи.

 4. У другу чергу зараховуються діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти

Для зарахування дитини до 1-го класу

батьками або особами, які їх замінюють, подаються:

 1. Заява одного з батьків дитини (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника).

 2. Копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа).

 3. Оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089.

 4. Оригінал або завірена копія довідки про щеплення № 063/о

Інших документів для зарахування дитини до 1 класу не передбачено. Батьки несуть відповідальність за стан здоров'я дитини, її фізичний розвиток. Питання про відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29.11.2002 № 434 та затвердженого цим наказом примірного "Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу").

В законі України «Про Освіту» (стаття 13) є така норма: «Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи. Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти».

 1. Документ що засвідчує місце проживання дитини на території обслуговування закладу

 2. Файл А – 4 (для зберігання документів), фото (3х4) – 4 шт


Найпоширеніші запитання, що виникають у батьків майбутніх першокласників

 • Коли розпочинається прийом дітей до 1-го класу?

Прийом дітей до першого класу на 2022-2023 навчальний рік розпочинається 02 травня 2022 року.

 • Як визначається черговість зарахування дітей?

 1. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування школи.

 2. У другу чергу зараховуються діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти

 • Як здійснюється розподіл дітей після зарахування?

Після зарахування дітей до закладу освіти їх розподіл між класами відбувається в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту». При розподілі враховують приблизно однакову кількість хлопчиків та дівчаток та дітей шестирічного та семирічного віку в межах кожного класу.

 • Яким документом має бути підтверджене місце проживання дитини чи одного з її батьків?

Рекомендовано батькам дітей і директорам шкіл орієнтуватися на наступний перелік документів, що можуть підтверджувати місце проживання дитини (одного з її батьків) та що можуть бути пред’явлені під час подання заяви про зарахування:

1) паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини;

2) довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків), що видається відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207;

3) витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків);

4) довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

5) документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу тощо);

6) рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;

7) документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму, піднайму, оренди тощо), укладений між фізичними особами за умови, що користування відповідним житлом є реальним і здійснюється за згодою та волевиявленням власника майна; засвідчення цих двох обставин може відбуватися в різний, але прийнятний спосіб чи укладений між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

8) довідка про проходження служби у військовій частині (додаток 10 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207);

9) акт обстеження умов проживання (додаток 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866);

10) акт обстеження матеріально-побутових умов (затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28 квітня 2004 року № 95, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2004 року за № 703/9302);

11) будь-який інший документ, що ПІДТВЕРДЖУЄ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ дитини чи одного з її батьків.

Насамкінець варто наголосити на тому, що будь-який офіційний документ, в якому зазначене місце проживання дитини чи одного з її батьків, форма якого визначена законодавством і який виданий органом державної влади чи органом місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку - є достатнім для підтвердження місця проживання дитини і, відповідно, її права на першочергове зарахування до початкової школи.

 • Що означає територія обслуговування школи?

Територією обслуговування є адміністративно-територіальна одиниця (або її частина чи окремі будинки), визначена і закріплена місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування за закладом освіти для забезпечення права кожної дитини, яка проживає на цій території, на здобуття початкової та/або базової середньої освіти у закладі освіти, що найбільш доступний та наближений до місця проживання дитини.

Це означає, що дитина, яка проживає на цій території, має право на першочергове зарахування.

 • Хто визначає і закріплює за закладами освіти територію їх обслуговування?

Згідно з частиною 2 статті 66 Закону України «Про освіту» територію обслуговування за закладами початкової та базової середньої освіти закріплюють районні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад.

Відповідно до частини 1 статті 18 Закону «Про загальну середню освіту» місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.

Отже, усі місцеві органи виконавчої влади або відповідні органи місцевого самоврядування, визначаючи і закріплюючи за кожним закладом ПОЧАТКОВОЇ та/або БАЗОВОЇ середньої освіти території їхнього обслуговування, мають виходити з того, що кожен такий заклад має бути для кожної дитини, яка проживає на цій території, найбільш доступний та наближений до місця її проживання.

 • Чи можуть Вам відмовити у зарахуванні дитини до школи, на території обслуговування якої вона проживає?

Ні. «Відмовити» не мають права, адже дитина проживає на території обслуговування закладу освіти. Разом з тим, можуть бути виключні випадки, коли після проведення усіх передбачених Порядком заходів з метою зарахування усіх дітей, потужність закладу не дозволяє зарахувати всіх.

У такому випадку відповідний орган управління освітою пропонує на вибір батьків таких дітей перелік закладів освіти, максимально доступних і наближених до місця їх проживання, а також сприяє зарахуванню дітей до обраних їхніми батьками закладів освіти.

 • Як дізнатися за якою школою закріплена територія, на якій проживає дитина?

Відповідно до вимог частини 2 статті 30 Закону «Про освіту» заклади дошкільної та загальної середньої освіти зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до інформації та документів, зокрема і про закріплену за ними їхнім засновником територію обслуговування.

До вашої уваги:

 1. Розпорядження "Про закріплення за закладами загальної середньої освіти Печерського району міста Києва території обслуговування у 2022-2023 році"

 2. Освітня карта Києва

 • Якщо Ви хочете віддати дитину в іншу (не закріплену за територією проживання) школу?

Батьки мають право вільного вибору закладу освіти.

Батьки (один із батьків) мають право подати необхідні документи (їх копії) до будь-якого закладу освіти для зарахування на вільні місця. Кількість шкіл, в які можна подати документи, необмежена.

Такі вільні місця можуть з’явитися в закладі освіти, коли будуть зараховані діти, місце проживання яких було підтверджене відповідним документом. Кожен заклад освіти зобов’язаний оприлюднити кількість таких вільних місця впродовж двох робочих днів з моменту їх з’явлення.

На вільні місця діти зараховуються за результатами жеребкування.

 • Яка кількість перших класів буде відкрита в закладі?

У 2022/2023 навчальному році спеціалізована школа 47 здійснює набір 3-х перших класів.

 • Яка кількість учнів в класі?

Орієнтовна кількість учнів в класі - 30.

 • Які вчителі набирають перші класи в цьому році?

Як правило, вчителі, що випускають четверті класи, набирають перші класи. • За якою навчальною програмою працює заклад і що мені потрібно знати про неї?

Початкова школа працює за Типовою освітньою програмою розробленою за редакцією Р. Б. Шияна.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних особливостей і потреб.

 • Під час роботи з учнями ви зосереджуєтесь на їхніх сильних чи слабких сторонах?

В роботі з учнями використовуємо диференційований підхід до навчання. Це створення невеликих груп всередині класу, з урахування особистісних якостей учнів, їх нахилів, інтересів, здібностей, рівня готовності.

 • Які моделі навчання ви використовуєте?

Навчання на основі проектів, ігрові технології, інтегроване навчання, мобільне навчання.

 • Про що я не спитала, але мала би Вас спитати?

Що ми, як батьки, маємо зробити для успішного навчання нашої дитини?

Як підтримати свою дитину під час адаптації в навчальному закладі?

Ваш малюк пішов у школу...

 • Не прагніть побачити в дитині старшокласника. Будьте готові, що учнем він стане через деякий час. Парта, ранець, зошити ще не роблять з нього учня.

 • Поважайте нове життя дитини. Тепер вже не ви вирішуєте, з ким він сидить за однією партою, якими мають бути його взаємини з вчителькою та однокласниками. Все це тепер його власні уроки життя, які, повірте, важливіші за шкільний розклад.

 • Менше відповідайте за його перебування в школі і більше - за перебування вдома. Дім тепер набуває для дитини набагато більшого значення, ніж раніше.

 • Прагніть не демонструвати можливостей дитини перед ровесниками. Важливіше, щоб він відчув себе рівним іншим, хоч би в першому класі.

 • Спробуйте запам'ятати імена вчителів, однокласників, їх батьків. Інколи це може виявитися важливим в найнесподіваніших обставинах.

 • Прагніть не заходити в магазини і не робіть побічних справ по дорозі в школу. Розмовляйте з дитиною, запитуйте про уроки, які сьогодні будуть. Тобто проявляйте пошану до школи як найважливішої справи вашої дитини.

 • На перших порах просіть дитину «підказати» вам, як дійти до будинку. Радьтеся: а що, якщо ми пройдемо по іншій вулиці? Дитині важливо, провівши декілька годин в школі, відчути простір. Просто побути в русі.

 • Допомагайте дитині підтримувати зв'язок з його дошкільним життям. Зайдіть разом з ним в дитячий садок, щоб привітатися з вихователями, розповісти про школу. Дайте погойдатися на гойдалках. Загляньте в гості до когось з сусідських дітей, з ким ваша дитина дружила до школи.

 • Дитина, яка пішла в школу, сповниться гідності, якщо у неї з'явиться власний будильник, який вона звечора сама поставить на певний час.

 • Дуже важливо - пошана до світу дитини. Не заглядайте в ранець без відома малюка. Він повинен бути упевнений, що віднині без його дозволу ніхто не чіпатиме речі, що належать йому.

 • Добре б завести зошит для щоденних записів або малюнків. У цьому зошиті він зможе описувати кожен свій день (хоч би одну подію). Завдяки цій можливості з'явиться досвід роздумів про себе і своє життя.